Thẻ: Sao Premier League duy nhất nào lọt vào Top 6 đẳng cấp thế giới?

Sóng ngầm ở Paris

Sóng ngầm ở Paris

Đội bóng nước Pháp đang diễn ra những cuộc va chạm nảy lửa ngay trong nội bộ. Một làn sóng...